Lions Club Oxie
Multiple Distrikt 101 S
Sweden
 
 

Styrelse juli 2017 – juni 2018

President

Kennie Kullander

040-546442

kennie@kullander.nu

Vice President

Vakant

 

 

Past President

Karl-Erik Andersson

 040-548695

karl-e.a@pbhome.se

Kassör

Bo Klamming

  040-496152

boklamming@hotmail.se

Sekreterare

Roberto Modari

0705-455310

r.modari@telia.com

IR/PR/Info

Jerry Nyberg

  040-548062

jerrynyberg@hotmail.com

Klubbmästare

Bo Nilsson

0725-449943

Bossebagaren.nilsson@telia.com

Tailtwister

Marianne Bjelk

  040-549054

Marianne.bjelk@hotmail.com

Director

Rolf Ekblad

  040-549565

roffe.ekblad@telia.com

Revisorer

Ingegerd Liljekvist

 

 

Göran Wiberg

Valberedning

Kennie Kullander

 

 

Göran Wiberg

Kenth Hansson

 

Styrelsemöten
Styrelsemöten hålls en gång i månaden under perioden januari – maj och augusti – november, hemma hos någon av styrelsemedlemmarna.

 

Kommittéer juli 2017 – juni 2018

Aktivitetskommittén

Jerry Nyberg

Medlems- och programkommittén

Jerry Nyberg

Bidrag och finanskommittén

Lars-Göran Molin

IR/PR/Info

Jerry Nyberg

Sjukhusgruppen/Lejonungarna

Bo Klamming

Lions Quest

Clive Ohlson

Lionsimalmo.se

Rolf Ekblad

 

Webbdesign: www.stompfarm.com